สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 411 อาคาร U TOWER ชั้น 5 (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 063 569 2392

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990