แบบประกันชีวิต เพิ่มทวี 10/1

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต 10 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 130%

จ่ายครั้งเดียว ผลประโยชน์คุ้มค่า สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • ผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญารวม 130%
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • อายุรับประกันตั้งแต่ 5 - 60 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

แบบประกัน

 • เป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ในอัตรา 99,000 บาท ต่อทุนประกันภัย 100,000 บาท ทุกเพศ ทุกอายุ ได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

 • กรณีเสียชีวิต หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย
 • กรณีมีชีวิตอยู่ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตในวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จ่าย 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุที่รับประกันตั้งแต่ 5 - 60 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 1 ปี ให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยที่ชำระนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงสูงสุดปีละ 100,000 บาท
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ตามข้อกำหนด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันของบริษัท

การตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
 • บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้เฉพาะรายที่บริษัทกำหนดให้ต้องตรวจ หรือขอให้มีการตรวจเพิ่มเติม

แผนความคุ้มครองเพิ่มทวี 10/1

saving-kuasap-exsample-02

หมายเหตุ. เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


sahalife-insurance-interest

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์