แบบสินสมบูรณ์ 25/18
แบบเพิ่มทวี 101
แบบตลอดชีพ 99/3